Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.ginmare.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Right Spirits BV streeft ernaar op deze website altijd de juiste actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Right Spirits BV niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Right Spirits BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Right Spirits BV en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Right Spirits BV garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het email-verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Right Spirits BV te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatte naar websites van derden. Right Spirits BV heeft geen invloed op websites van derde en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan. Right Spirits BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebuikt van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Right Spirits BV zijn beschermd door auteursrecht en andere eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingn op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat Right Spirits BV daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.